จังหวัดเลยตรวจเยื่ยมชมโครงการหน้าบ้านน่ามองอำเภอวังสะพุง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:24 น.

 

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายวิโรนจ์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมคณะ

ตรวจเยื่ยมชมโครงการหน้าบ้านน่ามอง ณ ชุมชนบ้านวังสะพุง ๒