จังหวัดเลยมอบสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 01 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:48 น.

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

มอบสิ่งของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย