จังหวัดเลยร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 14:51 น.

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสเน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้า

ส่วนราชการ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ปลัดจังหวัดเลย นายบัญญัติ ศรีอุทัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเลย พร้อมด้วย

ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิทยาลัย

อาชีวศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย