จังหวัดเลย ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลัง ผู้ประสบภัยวาตภัย และมอบถุงยัง ชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:11 น.

เมื่อวันที่  ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดเลย พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลัง ผู้ประสบภัยวาตภัย และมอบถุงยัง

ชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน ๑๐๗ ราย ณ วัดศรีชมภู บ้านน้ำแคม หมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่

จังหวัดเลย