จังหวัดเลยร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเลย (ก.ช.ภ.จ.เลย) ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2015 เวลา 19:19 น.

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเลย (ก.ช.ภ.จ.เลย)

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเลย