พิธีเปิดการอบรม เยาวชนอาสารักษาดินแดน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:52 น.

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดการอบรม เยาวชนอาสารักษาดินแดน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเลยที่ ๒