จังหวัดเลยประชุมป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จาก การปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:58 น.

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมป้องกันและลดความเสี่ยงอันตราย

ต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย