พิธีพุทธาพิเสกเหรียญ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 14:14 น.

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีพุทธาพิเสกเหรียญ พลเรือเอกพระเจ้าบรม

วงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ที่ระลึกสร้างศาลสถานีเรือเชียงคาน  ณ สถานีเรือเชียงคาน