ประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบนโยบายผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2015 เวลา 14:47 น.

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสห่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมหารือข้อราชการ

ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบนโยบายผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference System )  ณ ห้องประชุมภูกระดึง ศาลากลางจังหวัดเลย