จังหวัดเลยร่วมทำบุญในพิธีทำบุญศาลหลักเมือง-เจ้าพ่อกุดป่อง จังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 12:36 น.

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ร่วมทำบุญในพิธีทำบุญศาลหลักเมือง-เจ้าพ่อกุดป่อง จังหวัดเลย ประจำปี ๒๕๕๘

ณ ศาลหลักเมือง