พิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่าย ปกครอง จังหวัดเลย รุ่นที่ ๕ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 14:20 น.

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ

/ผู้ติดยาเสพติดโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครอง จังหวัดเลย รุ่นที่ ๕ ณ กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดเลย ที่ ๒ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2015 เวลา 15:02 น.