พิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยจังหวัดทหารบกเลย ครบรอบปีที่ ๓๔ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2015 เวลา 15:39 น.

วันที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๗.๐๐ น.นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยจังหวัด

ทหารบกเลย ครบรอบปีที่ ๓๔ ณ จังหวัดทหารบก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย