จังหวัดเลยร่วมธีปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาจุฬา-ชนบท ครั้งที่ ๒๖ และพิธีส่งมอบอาคารห้องสมุด "จามจุรีประดับเลย" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2015 เวลา 14:31 น.

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีปิดโครงการค่าย

อาสาพัฒนาจุฬา-ชนบท ครั้งที่ ๒๖ และพิธีส่งมอบอาคารห้องสมุด"จามจุรีประดับเลย"

ณ โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย