พิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2015 เวลา 15:25 น.

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือการจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดเลย ณ ห้องมะลิ โรงแรมเลยพาเลซ