จังหวัดเลยร่วมงานสภากาแฟ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2015 เวลา 08:32 น.

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมงานสภากาแฟยามเช้า ณ โรงแรมฟลอราฮิลล์ จังหวัดเลย