จังหวัดเลยร่วมเปิดการอบรม โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ แก่แรงงานนอกระบบ งานประกันสังคม มาตรา ๔๐ ครั้งที่ ๑ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2015 เวลา 13:13 น.

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการให้

ความรู้ความเข้าใจ แก่แรงงานนอกระบบงานประกันสังคม มาตรา ๔๐ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องใบทอง โรงแรมใบบุญเพลส