พิธีปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่๔/๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:59 น.

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รุ่นที่๔/๒๕๕๘

ณ ฟาร์มฝึกนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.วังสะพุง จ.เลย