จังหวัดเลยร่วมพิธีตักบาตรและวางศิลาฤกษ์อาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:29 น.

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

เลย นางเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐ ร่วมพิธีตักบาตรและวางศิลาฤกษ์อาคาร

ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" จังหวัดเลย ณ ที่ดินราชพัสดุโรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอ

เมือง จังหวัดเลย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2015 เวลา 15:58 น.