โครงการให้ความรู้ความเข้าใจ แก่แรงงานนอกระ บบงานประกันสังคม มาตรา ๔๐ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2015 เวลา 16:00 น.

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการให้ความรู้

ความเข้าใจ แก่แรงงานนอกระบบงานประกันสังคม มาตรา ๔๐ ณ เทศบาลตำบลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย