รักเลยจริง ต้องไม่ทิ้งขยะ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2015 เวลา 20:57 น.

:: เนื้อเพลงรักเมืองเลยตรงไม่ทิ้งขยะ :: เพลงรักเมืองเลยต้องไม่ทิ้งขยะ (เวอร์ชั่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย)
:: เพลงรักเมืองเลยต้องไม่ทิ้งขยะ (เวอร์ชั่น โรงเรียนบ้านวังม่วง อ.เอราวัณ จ.เลย)

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2015 เวลา 09:40 น.