จังหวัดเลยร่วมตรวจยึดผืนป่าโคกภูเหล็ก พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:45 น.

 

 

 

วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ตรวจยึดผืนป่าโคกภูเหล็ก บ้านน้ำภู อ.เมือง

เลย ลุ่มน้ำชั้น ๑ บริเวณโคกภูเหล็ก