ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานพิธีเปิดงานวันรณรงค์การสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการลดปริมาณ ขยะและคัดแยกขยะ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 09 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:11 น.

วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานพิธีเปิดวันรณรงค์การสร้างจิตสำนึกแก่

ประชาชนในการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ ณ โรงแรมเลยพาเลซ