พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในคล้ายพระราชสมภพ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2015 เวลา 09:38 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในคล้ายพระราชสมภพ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย