จังหวัดเลยร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2015 เวลา 15:11 น.

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม

ถวายพระพร ณ หอประชุมอำเภอเมืองเลย


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2015 เวลา 15:25 น.