จังหวัดเลยร่วมบึนทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 10:14 น.

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกรฎาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นายเส่นห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ

ร่วมบึนทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี๒๕๕๘

ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 10:32 น.