โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 14:58 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์  นนทะโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย   ประธานพิธีเปิดการอบรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมใบบุญเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเลย