จังหวัดเลยร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ประกันสังคมห่วงใย เมืองเลยใส่ใจ สถานประกอบการร่วมใจ สร้างมาตรการองค์กรปลอดภัย ๒๕ ปี ประกันสังคม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2015 เวลา 15:11 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ  ธนะจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินโครงการ ประกันสังคมห่วงใย เมืองเลยใส่ใจ สถานประกอบการร่วมใจ สร้างมาตรการองค์กรปลอดภัย

๒๕ ปี ประกันสังคม ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย