ประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 13:35 น.

เมื่อวันที ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายยิ่งยศ ธนะจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานในที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ศาลากลางจังหวัดเล

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2015 เวลา 13:39 น.