จังหวัดเลยร่วม"โครงการประกันสังคมห่วงใย เมืองเลยใส่ใจ สถานประกอบการร่วมใจ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2015 เวลา 13:13 น.

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

หัวข้อ การสร้างมาตรการองค์กรขับขี่ปลอดภัย "โครงการประกันสังคมห่วงใย เมืองเลยใส่ใจ สถานประกอบการร่วมใจ

สร้างมาตรการองค์กรขับขี่ปลอดภัย" ๒๕  ปี ประกันสังคม ณ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น สาขาวังสะพุง จังหวัดเลย

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2015 เวลา 13:38 น.