พิธีเปิดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘และพิธีเปิดงาน คนสุจริต งานสุจริต เขตสุจริต สพป.เลย ๒ ใสสะอาด ปราศจากคอรับชั่น พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2015 เวลา 13:42 น.

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานพิธีเปิดงานวันอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘และพิธีเปิดงาน คนสุจริต งานสุจริต

เขตสุจริต สพป.เลย ๒ ใสสะอาด ปราศจากคอรับชั่น ณ สพป.เลยเขต ๒ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย