ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเลย ครั้งที่๑/๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2015 เวลา 15:44 น.

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ นายยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดเลย

ครั้งที่๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมภูเรือ ศาลากลางจังหวัดเลย