ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมบรรยายการบริหารจัดการและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเลย พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 กันยายน 2015 เวลา 12:58 น.

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการและบูรณาการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

ณ โรงแรมอุ่นรัก ริมโขง อำเภอเชียงคาน