จังหวัดเลยร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2015 เวลา 10:17 น.

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

และนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเลย พร้อมรองนายกสมาคมแม่บ้าน

มหาดไทย และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเลย ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ขอให้พระพระ

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระเจริญและมีสุขภาพที่แข็งแรงและอายุยืนยาวนาน

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ณ ศาลาสหทัยสมาคม วัดพระแก้ว กรุงเทพมหานคร