พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุน ในการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระใหญ่ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2015 เวลา 11:22 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุน  ในการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระใหญ่ ณ องค์พระใหญ่  บริเวณริมน้ำคาน อำเภอท่าลี่