จังหวัดเลยร่วมมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2015 เวลา 10:46 น.

 

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานพิธี

"เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ถวายทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร "เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

มีการมอบทุน ๒๐๐ ทุน ทุนละ ๒,๐๐๐ บาทและ ถวายผ้าเช็ดตัวแก่ พระภิกษุสามเณร

ณ หอประชุมวัดเลยหลง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย