การประชุมพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 13:09 น.

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมประชุมพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมืองเลย

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 14:13 น.