พิธีเปิดโครงการ“อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมขยะมูลฝอยในสถานที่ท่องเที่ยว” พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 ตุลาคม 2015 เวลา 15:17 น.

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมชมการล่องแก่งลำน้ำสาน  และเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ขยะมูลฝอยในสถานที่ท่องเที่ยว” ณ ลำน้ำสาน ตำบลลาดค่าง  อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย