ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเลย (ก.ช.ภ.จ.เลย) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2015 เวลา 15:02 น.

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดเลย (ก.ช.ภ.จ.เลย)

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมพรหมเลิศ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย