จังหวัดเลยร่วมกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการตำรวจ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2015 เวลา 15:13 น.

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการตำรวจ

ณ ที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดเลย