โครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการ “หน่วย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๑ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2015 เวลา 15:58 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการจังหวัด

เคลื่อนที่และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้มิตรภาพ

ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย