พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 13:55 น.
เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะ มหาราช ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 14:45 น.