TCPDF error: Unsupported image type: นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างองค์พระแม่กวนอิมพันกร องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ มูลนิธิสว่างคีรี บูชาธรรม บ้านนาหนอง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย