นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมพิธีพระราชทานผ้าพระกฐิน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 พฤศจิกายน 2015 เวลา 12:31 น.

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ร่วมพิธีพระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดขามชุม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย