จังหวัดเลยร่วมพิธีเปิดงานวันข้าวไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:09 น.

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานพิธีเปิดงานวันข้าวไร่

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬา อบต.กกสะทอน