พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี ๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:11 น.

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำปี

๒๕๕๘ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย