จังหวัดเลยร่วมบึนทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี๒๕๕๘ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2015 เวลา 11:16 น.

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย

ร่วมบึนทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี๒๕๕๘ ณ ห้องแสดง อาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

จังหวัดขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น