TCPDF error: Unsupported image type: นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประชุมถอดบทเรียนกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ทำได้ดี ในงาน "มหกรรมฟินฟิน วัยจิ้นเลย เน็ตเวิร์ค" ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลช