งาน "มหกรรมฟินฟิน วัยจิ้นเลย เน็ตเวิร์ค" พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2015 เวลา 13:05 น.

เมื่อวันนที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประชุมถอดบทเรียนกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับวัยรุ่นที่ทำได้ดี ในงาน "มหกรรมฟินฟิน วัยจิ้นเลย

เน็ตเวิร์ค" ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลช