การประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:38 น.

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ประธานในการประชุมโครง

การเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเลยประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2015 เวลา 12:01 น.