ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ของ ปปส. พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:43 น.

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงานผลการดำเนินงานยาเสพติดจังหวัด (NISPA)

ของ ปปส. ณ ห้องประชุมภูหลวง ศาลากลางจังหวัดเลย